වෙළඳපොළ දිස්ත්‍රික්කය 2

market_img_00

2004 ඔක්තෝබර් 22 වන දින විවෘත කරන ලද ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් මාට් දිස්ත්‍රික්කය 2 හි වෙළඳපල 483 මු සහ 600,000 ට වැඩි ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණයක් පිහිටා ඇති අතර, කුටි 8,000 ට වඩා පුරසාරම් දොඩවන අතර ව්‍යාපාර ක්‍රියාකරුවන් 10,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක්රැස් වේ. පළමු මහලේ සූට්කේස් සහ බෑග්, කුඩ සහ වැහි කබා සහ ඇසුරුම් බෑග්; දෙවන මහල දෘඩාංග මෙවලම් සහ සවිකෘත, විදුලි නිෂ්පාදන, අගුල් සහ වාහන; තෙවන මහලේ දෘඩාංග මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ සහ සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ, කුඩා ගෘහ උපකරණ, ටෙලිකොම් පහසුකම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සහ උපකරණ, ඔරලෝසු සහ ඔරලෝසු ආදිය; සිව්වන මහල නිෂ්පාදක අලෙවිසැල් මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර එච්.කේ. හෝල්, කොරියා ශාලාව, සිචුවාන් ශාලාව වැනි ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරික ශාලා; පස්වන මහලේ විදේශ වෙළඳාමේ මූලාශ්‍ර සහ සේවා මධ්‍යස්ථානයක් ඇත; මධ්‍යම ශාලාවේ 2-3 මහලේ, චීන වෙළඳ නගර සංවර්ධනය කිරීමේ ඉතිහාසයේ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයක් ඇත. නැගෙනහිර අමුණා ඇති ගොඩනැගිලිවල කාර්මික හා වාණිජ කාර්යාංශය, බදු කාර්යාංශය, ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානය, බැංකු, ආපනශාලා, සැපයුම්, තැපැල් කාර්යාල, ටෙලිකොම් සමාගම් සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරී දෙපාර්තමේන්තු සහ සේවා සංවිධාන ඇතුළු ආධාරක පහසුකම් ඇත.

නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම සමඟ වෙළඳපල සිතියම්

market_img_00

මහල කර්මාන්ත
එෆ් 1 වැසි ඇඳුම් / ඇසුරුම් සහ පොලි බෑග්
කුඩ
සූට්කේස් සහ බෑග්
එෆ් 2 අගුලු දමන්න
විදුලි නිෂ්පාදන
දෘඩාංග මෙවලම් සහ සවිකෘත
එෆ් 3 දෘඩාංග මෙවලම් සහ සවිකෘත
ගෘහ උපකරණ
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා ඩිජිටල් / බැටරි / ලාම්පු / ෆ්ලෑෂ් ලයිට්
විදුලි සංදේශ උපකරණ
ඔරලෝසු සහ ඔරලෝසු
එෆ් 4 දෘඩාංග හා විදුලි උපකරණ
විද්යුත්
ගුණාත්මක ගමන් මලු සහ අත්බෑගය
ඔරලෝසු සහ ඔරලෝසු